I LIKE IT TO VOLLY BALL

Rabu, 16 Maret 2011

sejarah volly ball

permainan volly ball di ciptakan oleh WILLIAM G.morgan pada tahun 1985 ia adalah pembina pendidikan jasmani young men kristianas association(YMSK)di kota holyoke,massacusett,Amerika serikat.Yang permainan ini semula di sebut "MINOTTE"yang hampir serupa dengan permainan batminton. Nama permainan kemudian di ubah menjadi "VOLLEY MEM-VOLIBOLA".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar